مبایعه نامه فروش دو دانگ از مزرعه [خوادنیسان] از مزارع هرند قهپایه میان علی و محمدتقی ۱۲۵۶ و ۱۲۵۸ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین آقا علی فرزند محمد هرندی و میرزا محمد تقی پیرامون فروش دو دانگ از مزرعه [خوادنیسان] از مزارع هرند قهپایه به انضمام مبایعه نامه بین آقا فصیح مشهور به آقا بابا و میرزا محمد تقی در پشت سند ۱۲۵۸ ق و ۱۲۵۶ ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۰۲
موضوع اثر : فروش مزرعه
تاریخ خلق : از ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : علیرضا پزشک
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان