عقدنامه بین میرزا حبیب اله فرزند آقا سید میرزا و فاطمه سلطان دختر میرزا مهدی به تاریخ ۱۲۵۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین میرزا حبیب اله فرزند آقا سید میرزا و فاطمه سلطان دختر میرزا مهدی به تاریخ ۱۲۵۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۸۹۷
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۹۵ سانتیمتر) عرض (۵۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : سید احمد میرکریمی
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان