فروش یک درب باغ در نراق اصفهان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی محمد مهدی نراقی با سلمان بن محمد نقی پیرامون فروش یک درب باغ در نراق اصفهان به تاریخ ۱۳۲۶ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و ۹مهر در حاشیه سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۳۴۷
موضوع اثر : مبایعه نامه بین حاجی محمد مهدی نراقی با سلمان بن محمد نقی
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : مصطفی محبی ایرانی
برچسب‌ها : مبایعه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان