صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دفتر صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی در اصفهان از سال ۱۳۳۱ق تا ۱۳۳۳ق به خط شکسته تحریری و سیاق دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد تذهیب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۳۴۸
موضوع اثر : دفتر صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی در اصفهان
تاریخ خلق : از ۱۵ ذیحجه ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : مصطفی محبی ایرانی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان