پرده قلمکار

نظر شما:

پرده قلمکار با نقش قیام مختار و دارای کتیبه (شعر محتشم کاشانی) به خط نستعلیق عمل سید علی.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : قیام مختار
برچسب‌ها : منسوجات