جعبه محافظ قلمدان

نظر شما:

جعبه محافظ قلمدان، مقوایی با روکش پارچه صورتی و زرد و نقوش لوزی و بوته جقه سراسر.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۱۷
برچسب‌ها : منسوجات