پارچه آبی

نظر شما:

پارچه آبی سرمه دوزی با نقش گل و بوته داخل قاب چوبی روشن
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۴۱
موضوع اثر : گل و بوته
برچسب‌ها : منسوجات