پارچه قرمز گلدوزی

نظر شما:

پارچه قرمزگلدوزی با نقش گل و بوته داخل قاب چوبی طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۴۲
موضوع اثر : گل و بوته
برچسب‌ها : منسوجات