پارچه آبی گلدوزی

نظر شما:

پارچه آبی گلدوزی با نقش گل و پرنده به رنگ های مختلف نشسته بر شاخسار. این اثر دارای قاب طلایی می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۴۴
موضوع اثر : گل و پرنده
برچسب‌ها : منسوجات