پرده قلمکار با نقش فردوسی

نظر شما:

پارچه قلمکار پرده ایی با نقش فردوسی دو شیر و یک چشم انداز از مقبره وی و کو های بلند در دور دست. حاشیه پارچه مجدول کشی و دارای نقوش گل و بوته است.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۴۵
موضوع اثر : فردوسی و شاهنامه
برچسب‌ها : منسوجات