سجاده ترمه

نظر شما:

سجاده ترمه با نوار دوزی طلایی و طرح جقه سراسری بر روی زمینه سرمه ایی رنگ.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۰۱۰۵۴
موضوع اثر : جقه سراسری
برچسب‌ها : منسوجات