رومیزی قلمکار

نظر شما:

رومیزی گرد قلمکار با ریشه های کوتاه و نقوش گیاهی و هندسی داخل دوایری از مرکز به گوشه. این اثر در حاشیه دوم دارای کتیبه با مضمون (مجموعه سفره تو پر نعمت باد/ تخت تو قرین همیشه با دولت باد.) است
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۱۰۱۱۰
اهداکننده : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : منسوجات