کوزه قلیان

نظر شما:

مخزن آب قلیان به رنگ سفید و گلهای قرمز دو کادر بیضی شکل در دو طرف اثر یکی با تصویر ناصر الدین شاه و دیگری یکی از رجال قاجار. دو تصویر آبی رنگ از برج ایفل نیز در دو طرف دیگر اثر به چشم می خورد بالای اثر سه شیار دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۰۷
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
رنگ : سفید
ابعاد : عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)
برچسب‌ها :