کوزه قلیان

نظر شما:

مخزن آب قلیان است زمینه به رنگ زرشکی دو کادر بیضی شکل با دور گیری مشکی و حاشیه سفید با لبه ای دالبری در دو طرف دارد . در دو طرف اثر یکی با تصویر ناصر الدین شاه و دیگری یکی از احتمالا مظفر الدین شاه قاجار دیده می شود .
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۰۹
رنگ : زرشکی
ابعاد : عرض (۱۳ سانتیمتر) ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)
برچسب‌ها :