کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان با زمینه سفید و نقوش گیاهی آبی.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۸
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : سفید
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان