نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی سید محمد حسین از شیراز به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی پیرامون خرید و فروش تریاک به تاریخ ۱۳۰۸ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد تذهیب
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۵۵
موضوع اثر : نامه ی حاجی سید محمد حسین از شیراز به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی
تاریخ خلق : ۹ صفر ۱۳۰۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان