نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی محمد جواد عرب از بمبئی به حاجی احمد تاجر دهدشتی در اصفهان پیرامون ارسال برات به تاریخ ۱۳۱۹ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر بر روی پاکت نامه
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۷۵
موضوع اثر : نامه ی محمد جواد عرب از بمبئی به حاجی احمد تاجر دهدشتی در اصفهان
تاریخ خلق : ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان