عقدنامه بین آقا سید علی اکبر فرزند آقا سید علی و زهرا خانم فرزند مشهدی ابوالقاسم به تاریخ ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین آقا سید علی اکبر فرزند آقا سید علی و زهرا خانم فرزند مشهدی ابوالقاسم به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۳۵
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۴ شعبان ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : محمد حسین شریفان
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان