عقدنامه بین عبدالله و زهره بانو به صداق معین به انضمام مصالحه نامه عبدالله با زوجه اش در حاشیه و ظهر سند ۱۲۲۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین عبدالله فرزند قربانعلی و زهره بانو فرزند استاد نظرعلی به صداق معین به انضمام مصالحه نامه عبدالله با زوجه اش در حاشیه و ظهر سند به تاریخ ۱۲۲۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۴۷
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۰ شعبان ۱۲۲۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان