مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین نادعلی و آقا علی با آقا میرزا محمد علی پیرامون فروش مزرعه ملا اسمعیل واقع در قهپایه اصفهان به تاریخ ۱۲۶۶ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ آب رنگ و ۹ مهر در حاشیه سند
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۵۱
موضوع اثر : مبایعه نامه بین نادعلی و آقا علی با آقا میرزا محمد علی
تاریخ خلق : شوال ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان