عقدنامه بین آقا میرزا محمد فرزند میر سید کاظم و جهان بانو بیگم فرزند میرزا محمد به صداق معین و تاریخ ۱۲۷۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین آقا میرزا محمد فرزند میر سید کاظم و جهان بانو بیگم فرزند میرزا محمد به صداق معین و تاریخ ۱۲۷۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۵۲
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۳ ذیحجه ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۲ سانتیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان