عقدنامه استاد محمد فرزند استاد جعفر و مرضیه دختر استاد رضا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین استاد محمد فرزند استاد جعفر و مرضیه دختر استاد رضا دارای کاغذ کرم رنگ سند دارای افتادگی می باشد
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۷۸
موضوع اثر : ازدواج استاد محمد و مرضیه دختر استاد رضا
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان