عقدنامه بین استاد قاسم بناء و رقیه سلطان صداق معین به انضمام مصالحه نامه بین رقیه سلطان و آقا رمضانعلی پیرامون باقی القباله مهریه وی و یک باب خانه ۱۲۸۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین استاد قاسم بناء و رقیه سلطان فرزند علی نقی صباغ به صداق معین به انضمام مصالحه نامه بین رقیه سلطان و آقا رمضانعلی پیرامون باقی القباله مهریه وی و یک باب خانه به تاریخ ۱۲۸۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۸۱
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۰ جمادی‌الاول ۱۲۸۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۹ سانتیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان