مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین فاطمه خانم فرزند آقا محمد مشکنانی با حاجی علی بن آقا اسمعیل بیک پیرامون فروش یک باب خانه به انضمام مصالحه بین فاطمه خانم با فرزندان صغیر خود پیرامون شش دانگ باغ محمد بن شیخ واقع در امامزاده قاسم به تاریخ ۱۲۸۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۵ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۸۲
موضوع اثر : مبایعه نامه بین فاطمه خانم فرزند آقا محمد مشکنانی با حاجی علی بن آقا اسمعیل بیک
تاریخ خلق : ۲۷ محرم ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان