مبایعه نامه پهلوی

نظر شما:

مبایعه نامه بین آقا محمد ابراهیم، منور خانم، سلطنت خانم و عده ای دیگر با آقا میرزا عباسعلی فرزند آقا عبدالغفار هرندی پیرامون واگذاری یک باب دکان مشهور به چپرخانه به تاریخ ۱۳۵۱ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۸۷
موضوع اثر : مبایعه نامه بین آقا محمد ابراهیم، منور خانم، سلطنت خانم و عده ای دیگر با آقا میرزا عباسعلی
تاریخ خلق : ۲۲ شوال ۱۳۵۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان