فرمان ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه به محمد صادق خان قاجار پیرامون ریاست مدرسه نظام تبریز به تاریخ ۱۲۷۶ق و خط شکسته دارای زمینه آبی رنگ با حاشیه قرمز سند مذهب و مجدول است
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۹۱
موضوع اثر : فرمان ناصرالدین شاه به محمد صادق خان قاجار
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۲۷۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳۱ سانتیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان