فرمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه به محمد صادق خان قاجار پیرامون اعطای نشان امیر تومانی به تاریخ ۱۳۰۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و حاشیه قرمز یک مهر در صدر فرمان و ۱۴ مهر در ظهر سند
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۹۲
موضوع اثر : فرمان ناصرالدین شاه به محمد صادق خان قاجار
تاریخ خلق : شوال ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : نشان, قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان