یادداشت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشتی پیرامون وکالت دادن به نظام لشکر از جانب محمد علی خان صمصام الملک و خسرو خان دهکردی به تاریخ ۱۳۳۳ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۵۵۸
موضوع اثر : یادداشتی پیرامون وکالت دادن به نظام لشکر از جانب محمد علی خان صمصام الملک و خسرو خان دهکردی
تاریخ خلق : صفر ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان