عقدنامه بین میرزا فتح اله خان بیگلربیگی و مریم خانم فرزند حاجی میرزا تقی به تاریخ ۱۳۰۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین میرزا فتح اله خان بیگلربیگی و مریم خانم فرزند حاجی میرزا تقی به تاریخ ۱۳۰۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۰۲
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۷ ذیقعده ۱۳۰۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان