مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا رسول امین الرعایا فرزند احمد لشکری با میرزا عبدالغفور تاجر ساوجبلاغی پیرامون واگذاری حمام و آب به تاریخ ۱۳۲۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۱۰
موضوع اثر : مبایعه نامه بین میرزا رسول امین الرعایا فرزند احمد لشکری با میرزا عبدالغفور تاجر ساوجبلاغی
تاریخ خلق : ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان