مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین فاطمه خانم و میرزا علی با علی آقا و سلیمان آقا پیرامون فروش بخشی از قریه های اگریقاش و گوی تپه به تاریخ ۱۳۳۰ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲۹ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۴۲
موضوع اثر : مبایعه نامه بین فاطمه خانم و میرزا علی با علی آقا و سلیمان آقا
تاریخ خلق : ۲۴ شعبان ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان