مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی سید محمد و آقا عبدالمحمود با حاجی اسدالله سمسار پیرامون فروش ملک به تاریخ ۱۳۳۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۴۶
موضوع اثر : مبایعه نامه بین حاجی سید محمد و آقا عبدالمحمود با حاجی اسدالله سمسار
تاریخ خلق : ۱۴ محرم ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان