مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین سهام السلطان با سلیمان مظفر نظام فرزند حسین آقا پیرامون یک دانگ از قریه قمقلعه به انضمام مبایعه نامه سلیمان با سهام السلطان و علی امیر اسعد به تاریخ ۱۳۳۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۵ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۳
موضوع اثر : مبایعه نامه بین سهام السلطان با سلیمان مظفر نظام فرزند حسین آقا
تاریخ خلق : ۱۹ ذیحجه ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان