اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین آقا محمد حسن و برادرانش با آقا محمد ابراهیم پیرامون ملکی در قریه حسین آباد جولرستان به تاریخ ۱۳۳۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۵ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۷
موضوع اثر : اجاره نامه بین آقا محمد حسن و برادرانش با آقا محمد ابراهیم
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الاول ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان