مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین خدیجه خانم حرمت الملوک با علی آقا امیر اسعد ایلخانی زاده دهبوکری پیرامون فروش دو دانگ قریه اسپوغه اختاچی به تاریخ ۱۳۴۱ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۹۰
موضوع اثر : مبایعه نامه بین خدیجه خانم حرمت الملوک با علی آقا امیر اسعد ایلخانی زاده دهبوکری
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان