مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین بین حبیب اله پسر شیخعلی خان با امیر اسعد پیرامون واگذاری چند قریه در اختاچی به تاریخ ۱۳۴۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۰ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۹۳
موضوع اثر : مبایعه نامه بین بین حبیب اله پسر شیخعلی خان با امیر اسعد
تاریخ خلق : ۹ رجب ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان