نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ای از تجارتخانه حاجی محمد تقی و حاجی محمد رضا اخوان دهدشتی به تجارتخانه حاج سید حسین طباطبائی تاجر دهدشتی رئیس التجار پیرامون معاملات اهواز و بهبهان و خرید کنجد به تاریخ ۱۳۳۲ش و خط تایپی دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۱۹
موضوع اثر : نامه ای از تجارتخانه حاجی محمد تقی و حاجی محمد رضا اخوان دهدشتی به تجارتخانه حاج سید حسین طباطبائی تاجر دهدشتی رئیس التجار
تاریخ خلق : ۱۹ آذر ۱۳۳۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان