نامه پهلوی

نظر شما:

نامه تجارتخانه حاجی عبداله پشم فروش و برادران از اهواز به حاجی سید محمد حسین طباطبائی رئیس التجار پیرامون وصول نشدن برات بادکوبه و ارسال اجناس به تاریخ ۱۳۲۰ش و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۴۲
موضوع اثر : نامه تجارتخانه حاجی عبداله پشم فروش و برادران از اهواز به حاجی سید محمد حسین طباطبائی رئیس التجار
تاریخ خلق : ۱۹ اسفند ۱۳۲۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان