نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ی تجارتخانه حاجی عبدالله پشم فروش و برادران از اهواز به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی رئیس التجار پیرامون ارسال وجه و تقاضای ارسال بادام به تاریخ ۱۳۱۹ش دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۸۹
موضوع اثر : نامه ی تجارتخانه حاجی عبدالله پشم فروش و برادران از اهواز به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی رئیس التجار
تاریخ خلق : ۲۱ مهر ۱۳۱۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان