نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی عبدالحسین دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون خرید روغن و ارسال آن به تاریخ ۱۳۴۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۳۷
موضوع اثر : نامه ی حاجی عبدالحسین دهدشتی از بوشهر به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۹ صفر ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان