نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ی رئیس شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست اهواز به تجارتخانه سید محمد حسن طباطبائی و اخوان در بهبهان پیرامون شرایط همکاری در خصوص مبادله پوست به تاریخ ۱۳۱۵ش و به خط تایپی دارای کاغذ نخودی و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۹۸
موضوع اثر : نامه ی رئیس شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست اهواز به سید محمد حسن طباطبائی و اخوان در بهبهان
تاریخ خلق : ۲۶ مهر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : پوست
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان