نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ای از سید تقی صابونچی به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی رئیس التجار پیرامون خرید و ارسال اجناس به تاریخ ۱۳۳۲ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۸۸
موضوع اثر : نامه ای از سید تقی صابونچی به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی رئیس التجار
تاریخ خلق : ۲۰ تیر ۱۳۳۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان