نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ای از حاجی عبدالله پشم فروش و برادران به حاجی سید حسین رئیس التجار پیرامون قیمت روغن، بادام تلخ و زدو و تقاضای ارسال به تاریخ ۱۳۲۲ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۹۴
موضوع اثر : نامه ای از حاجی عبدالله پشم فروش و برادران به حاجی سید حسین رئیس التجار
تاریخ خلق : ۹ تیر ۱۳۲۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان