نامه پهلوی

نظر شما:

۲ عدد نامه تجارتخانه حاجی سید حسین تاجر طباطبائی رئیس التجار بهبهانی به شرکت سهامی تجارتی خوزستان پیرامون خرید و ارسال اجناس به انضمام صورتحساب به تاریخ ۱۳۲۰ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۱۳۸
موضوع اثر : عدد نامه تجارتخانه حاجی سید حسین تاجر طباطبائی رئیس التجار بهبهانی به شرکت سهامی تجارتی خوزستان
تاریخ خلق : ۱۳۲۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان