مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین عبدالله فرزند مصطفی شامکی و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع واقع در بلوک چناران با بیان مال الصلح و شروط آن به تاریخ ۱۳۳۵ه.ق به خط شکسته تحریری و سه مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۰۵۰۹
موضوع اثر : مصالحه نامه بین عبدالله فرزند مصطفی شامکی و حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۸ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان