نامه فرید لیب مدیر کل دخانیات به عبدالعزیز جهانسوز و پاداش خدماتش در سال۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه فرید لیب مدیر کل دخانیات به عبدالعزیز جهانسوز عضو دخانیات کرمانشاه در خصوص سپاسگزاری از خدمات ۱۳۱۵ش. در زمینه محصول دخانیات و پرداخت پاداش به وی
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۸۷
پدید آورندگان : فرید لیب، مدیر کل دخانیات ایران (پدیدآور) وزارت مالیه، انحصار دخانیات ایران (پدیدآور)
موضوع اثر : پاداش
تاریخ خلق : ۲۸ تیر ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان