مصالحه‌نامه مزرعه خلیل آباد بین کدخدا اکبر و شاهزاده عبدالله میرزا در ۱۳۰۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین کدخدا اکبر فرزند حسین زنگنه‌کرکوکی ساکن مزرعه خلیلان با شاهزاده عبدالله میرزا در خصوص واگذاری سهم خود از مزرعه خلیلان در فیروزآباد ماهی‌دشت به تاریخ ۱۳۰۳ق. خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۸۸
موضوع اثر : مزرعه خلیلان
تاریخ خلق : ۱۲ محرم ۱۳۰۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان