مصالحه‌نامه مزرعه چقا بین میرزا محمودخان با عصمت‌الملوک در شعبان ۱۳۴۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین آقامیرزا محمودخان با عصمت‌الملوک همسر بهاء‌السلطان در خصوص واگذاری حقوق مالکی در مزرعه چقا به تاریخ ۱۳۴۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۹۳
موضوع اثر : منافع محصول مزرعه چقا
تاریخ خلق : ۲۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان