قرارداد کشاورزی درمزارع ماهی‌دشت بین امام‌علی کیانی و عبدالعزیزجهانسوزدر ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

قرارداد زراعت بین امام‌علی کیانی و عبدالعزیز میرزا جهانسوز در خصوص توتون‌کاری و خشخاش‌کاری مزارع کهریز شوراب کرکوکی و میانه در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۴ش. خط شکسته و چاپی
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۰
پدید آورندگان : وزارت عدلیه ثبت اسناد و املاک کل کشور (پدیدآور)
موضوع اثر : کشاورزی مزارع ماهی‌دشت کرمانشاه
تاریخ خلق : ۵ آبان ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان