رونوشت مصالحه‌نامه مزرعه میانه بین تراب‌خان سالاروند با عبدالعزیز جهانسوزدر ۱۳۴۵ق. پهلوی

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین تراب‌خان سالاروند ساکن مزرعه میانه سیاهکل با عبدالعزیز میرزا بهاء‌السلطان در خصوص واگذاری اراضی مزرعه میانه در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۴۵ق. خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۱
موضوع اثر : مصالحه‌نامه بین تراب‌خان سالاروند ساکن مزرعه میانه سیاهکل با عبدالعزیز میرزا بهاء‌السلطان
تاریخ خلق : ۲۵ ذیحجه ۱۳۴۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان